Διαδικασία Παραγγελίας

  1. Επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν συμπληρώνοντας εάν γνωρίζετε και την ποσότητα που θα χρειαστείτε και τα προσθέτετε στο «καλάθι μου»
  2. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στην φόρμα παραγγελίας που προκύπτει όταν καλέσετε «το καλάθι μου» και την αποστέλλετε.
  3. Μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή της φόρμας αυτής, επικοινωνεί μαζί σας εκπρόσωπος της εταιρίας μας τηλεφωνικά ή με e-mail (ανάλογα με τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στην φόρμα παραγγελίας) ώστε να ενημερωθείτε για την διαθεσιμότητα του υλικού, τους τρόπους φόρτωσης και εξόφλησης καθώς και για τον χρόνο παράδοσης ή τυχόν αποστολή δείγματος
  4. Σας αποστέλλεται Δελτίο Παραγγελίας προς επιβεβαίωση (με ακριβείς ποσότητες και αξίες)
  5. Καταθέτετε το αντίτιμο της αξίας του Δελτίου Παραγγελίας και μας αποστέλλετε το καταθετήριο με φαξ ή e-mail
  6. Αποστέλλεται η παραγγελία σας με τον τρόπο που είχατε συμφωνήσει με τον εκπρόσωπο της εταιρίας μας