ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ E-TILES ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2000

Η εταιρία E-tiles συμμετέχει στα προγράμματα ΕΣΠΑ: ” Ψηφιακό Άλμα” που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ” Επιχειρούμε έξω” που στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς προφίλ των προσανατολισμένων στις εξαγωγές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στο “Ποιοτικός εκσυγχρονισμός” που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό της ποιότητας τους και στην υιοθέτηση νέων συστημάτων τυποποίησης με όλα τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ
POIOTIKOS EKSUXRONISMOS-GR